ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ไทย English

   หน้าที่ /1
รายชื่อหนังสือแนะนำ 1 รายการ กำลังแสดงรายการที่ 1 - 1

  1. ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี กรุงเทพมหานครและปริมณฑล              รายการจอง :

ประชุมเมืองไทยไดเร็คทอรี จัดทำขึ้นเพื่อรวบรมข้อมูลโรงแรม รีสอร์ท รวมไปถึงสถานที่ที่มีความสามารถในการรองรับการจัดประชุม สัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดงานแสดงสินค้า ทั่วทุกภาคในประเทศไทย


ผู้แต่ง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
พิมพ์ครั้งที่ -
สำนักพิมพ์
จำนวน1
 

   หน้าที่ /1


ห้องสมุดสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ อาคารรวมหน่วยงานราชการ (อาคาร B)
ชั้น9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. 0 2141 7800 โทรสาร. 0 2143 9202